+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Endelig er det mulig å planlegge fysiske samlinger igjen! I dette nyhetsbrevet deler vi høydepunkter fra forsommeren, og ser fram mot en spennende høst hvor vi håper å besøke mange av medlemmene våre.

Årsmøte og gjenvalg av styreleder
På årsmøtet 6. april ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styremedlem for muslimske trossamfunn. I styremøtet 2. juni ble Aziz Ahmedovic gjenvalgt som styreleder, og Mona Bøe gjenvalgt som nestleder.

Regjeringen har gjennom Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) utlyst et «Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner». Dialogforum Østfold bidrar med tilrettelagt informasjon overfor våre muslimske medlemmer.

Dialogforum Østfold søkte midler gjennom den ekstraordinære utlysningen knyttet til Covid19, og fikk støtte til å bidra med tilrettelagt informasjon om smittevern og vaksinering overfor våre muslimske medlemmer. Med delfinansiering fra IMDi har vi mulighet til å bruke mer tid og ressurser på en innsats vi allerede var i gang med før midlene ble utlyst.